Uroczystość ślubowania doktorantów

Wydarzeniem, które zainicjowało nowy rok akademicki Szkoły Doktorskiej KUL, było uroczyste ślubowanie nowych doktorantów. Zgodnie z ustawą osoba przyjęta do szkoły rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta dopiero z chwilą złożenia ślubowania. Uroczystość ślubowania odbyła się w dniu 1 X 2019 r. W obecności JM Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego, dyrektor Szkoły Doktorskiej KUL prof. dr hab. Marioli Łaguny oraz członków Rady Szkoły każdy z doktorantów potwierdził treść tego ślubowania swoim podpisem, stając się tym samym pełnoprawnym studentem Szkoły Doktorskiej KUL. Akademicki charakter uroczystości podkreślił wykład dra hab. Pawła Kawalca, prof. KUL, zatytułowany „Wartość wiedzy naukowej”.