Spotkanie informacyjne Programu Diament Szkoły Doktorskiej KUL

Zapraszamy serdecznie na spotkania informacyjne Programu Diament Szkoły Doktorskiej KUL, skierowanego do studentów zainteresowanych rozwojem naukowym w interdyscyplinarnej grupie. Program podzielony jest na dwie kategorie: Kopalnię Diamentów (przewidzianą dla studentów drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich) oraz Szlifiernię Diamentów (dla studentów studiów magisterskich II stopnia oraz studentów IV i V roku jednolitych studiów magisterskich).

Spotkania informacyjne odbędą się w Auli C-1031 dnia 11.12.2019 w następujących godzinach:

– Kopalnia Diamentów – 17:00-18:20;

– Szlifiernia Diamentów – 18:30-20:00.

 Serdecznie zapraszamy!

 

Poniżej link do strony Programu