Aplikacja do Programu Diament Szkoły Doktorskiej KUL

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, opisującego dlaczego kandydat chciałby uczestniczyć w programie, jakie kompetencje chciałby dzięki temu rozwinąć (objętość  1-2 str. A4, czcionka: Times New Roman, interlinia: 1,5).
List motywacyjny należy przesłać do 06 stycznia 2020 (podając w tytule wiadomości: Kopalnia Diamentów lub Szlifiernia Diamentów) na adres:
diament.kul@gmail.com