Zakończyła się  rekrutacja specjalna w ramach finansowania z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Przyjętych zostało dwoje doktorantów.