Nagroda dla doktoranta naszej Szkoły Pana Jędrzeja Piekary

Mamy przyjemność poinformować, że Pan Jędrzej Piekara, magister Wydziału Nauk Humanistycznych, a teraz doktorant Szkoły Doktorskiej KUL, otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura i Fundacji Kultury Paryskiej za najlepszą pracę magisterską dotyczącą „Kultury” pt. „Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera”.

Serdecznie gratulujemy!