Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” odbywa się raz w roku. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów do dnia 30 kwietnia 2020 w sekretariacie Szkoły. Osoby, które zostaną przez MNiSW zakwalifikowane do programu, będą musiały przejść rekrutację do Szkoły Doktorskiej KUL, a po przyjęciu zrealizować 4-letni program kształcenia kończący się złożeniem doktoratu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Doktorat wdrożeniowy”