Diament

Program Diament Szkoły Doktorskiej KUL jest skierowany do studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania naukowe, a w przyszłości podjąć kształcenie w Szkole Doktorskiej KUL. Program ma charakter interdyscyplinarny i jest realizowany w dwóch cyklach.

Kopalnia Diamentów – cykl skierowany do studentów drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich oraz studiów jednolitych magisterskich. Ma na celu zainspirowanie do podjęcia własnych badań naukowych, przygotowywania publikacji, poznawania specyfiki pracy naukowej.

Szlifiernia Diamentów – cykl skierowany do studentów studiów magisterskich drugiego stopnia oraz do studentów czwartego i piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Ma na celu zapoznanie ze Szkoła Doktorską, wsparcie w przygotowaniu własnego projektu badawczego (innego niż realizowany w ramach pracy magisterskiej) oraz dokumentów koniecznych na etapie aplikacji do Szkoły

 

 

Rekrutacja do programu Diament

Zakończył się proces rekrutacji do programu Diament na rok akademicki 2019/20. Osoby zainteresowane udziałem w następnym roku  prosimy o śledzenie informacji w październiku 2020.