Mentor

Program Mentor Szkoły Doktorskiej KUL jest skierowany do promotorów i kandydatów na promotorów doktoratów realizowanych w ramach Szkoły.

 

 Spotkania

Spotkania informacyjne dla promotorów:

27.02.2020, godz. 15.00, sala C-623

29.11.2019, godz. 11.40, sala CTW-220

 Na spotkaniach dyskutowane są kwestie opieki nad doktorantami w trybie przewidzianym przez nową ustawę, w tym m.in. kwestia przygotowania indywidualnego planu badawczego.