Dyrektor Szkoły Doktorskiej KUL

Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski

Kontakt mailowydyrektorsdkul@kul.lublin.pl

Przyjęcia interesantów: wtorek, godz. 12:00-14:00
sala C-844

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL

Szanowni Kandydaci,

Uprzejmie informujemy, że wiadomości odnośnie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, znajdą Państwo na stronie:

https://kandydat.kul.pl/doktoranckie/

Życzymy powodzenia!

Rekrutacja do Programu Diament Szkoły Doktorskiej KUL

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że otwarty został nabór do Programu Diament Szkoły Doktorskiej KUL, który skierowany jest do studentów II i III roku studiów licencjackich oraz IV i V roku studiów magisterskich.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line, które odbędzie się w dniu 15 grudnia, godz. 18.00, platforma MS Teams, kanał Szkoła Doktorska Diament, kod: 9780wk3.
Więcej informacji:  https://fb.me/e/1yXDtIKHG

Kurs przygotowawczy i egzamin z języka angielskiego B2 - możliwość zdobycia certyfikatu na potrzeby rekrutacji do Szkoły Doktorskiej KUL

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że osoby wybierające ścieżkę kształcenia w języku angielskim i nie posiadające certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 a zobowiązane* do przedłożenia go na etapie rekrutacji, mają możliwość uzyskania certyfikatu w Studium Języków Obcych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.kul.pl/aktualnosci,11810.html oraz w sekretariacie Studium Języków Obcych (230 A GG/230 B GG; tel. 445 42 29;
e-mail: sjo[at]kul.pl)

 *informacje o tym kto jest zwolniony z obowiązku składania certyfikatu zawierają zapisy par. 7 ust. 4 lit. f dokumentu “Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej KUL na rok akademicki 2023/2024” https://kandydat.kul.pl/wp-content/uploads/2023/03/Zasady_rekrutacji_2023_2024.pdf

 

Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, pokój CN-013 (parter)
20-950 Lublin
tel.: 81 445 41 89, 81 445 41 29
e-mail: phd@kul.pl