Aktualności

W dniu 6 marca 2023 Sekretariat Szkoły Doktorskiej będzie nieczynny dla Interesantów.
Konsultacje Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Godziny konsultacji w roku akademickim 2022/2023:
– w poniedziałki g. 17.00-18.00, na Teams, kod dostępu: w12e2wf
– we wtorki stacjonarnie g. 10:30-11:30. CN-012

W przypadku pilnego kontaktu z p. Dyrektorem prosimy o pozostawienie komunikatu na Teams w zespole: w12e2wf celem ustalenia najodpowiedniejszego najbliższego terminu spotkania.

kontakt mailowy: dyrektorsdkul@kul.lublin.pl

Kontakt do Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Sekretariat Szkoły Doktorskiej - Przyjęcia Interesantów

Szanowni Państwo,
Sekretariat Szkoły Doktorskiej będzie przyjmował interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek: 10.00-13.00
wtorek: 10.00-13.00
środa: 10.00-13.00
czwartek: Nieczynne dla Interesantów
piątek: 10.00-13.00

Rekrutacja do Programu Diament Szkoły Doktorskiej KUL

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że otwarty został nabór do Programu Diament Szkoły Doktorskiej KUL, który skierowany jest do studentów II i III roku studiów licencjackich oraz IV i V roku studiów magisterskich.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line, które odbędzie się w dniu 15 grudnia, godz. 18.00, platforma MS Teams, kanał Szkoła Doktorska Diament, kod: 9780wk3.
Więcej informacji:  https://fb.me/e/1yXDtIKHG

Sekretariat Szkoły Doktorskiej - "W związku ze wzrastająca liczbą zachorowań na COVID-19, do dnia 28 lutego 2022 r. zaleca się kierownikom jednostek organizacyjnych administracji kierowanie pracowników podległych jednostek na pracę zdalną" i pkt. 10: Zaleca się ograniczenie przyjmowania interesantów do sytuacji wyjątkowych, wymagających bezpośredniego kontaktu. W takim przypadku należy umawiać wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną na określone godziny.”<br /> Dlatego w związku z powyższym proszę o kontakt :<br /> -w pierwszej kolejności telefoniczny 81 445 41 89 / 81 445 41 29 lub mailowy phd@kul.pl<br /> -w przypadku woli pozostawienia dokumentów o złożenie ich w kancelarii ogólnej z podpisem Szkoła Doktorska<br /> -W sytuacjach wyjątkowych kiedy jest potrzebna Państwa wizyta w sekretariacie proszę o umówienie jej drogą mailową.
Laureaci Nagrody im. Profesora Zbigniewa Zaleskiego 2020

W pierwszej edycji Nagrody im. Profesora Zbigniewa Zaleskiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL za publikacje naukowe nagrodę otrzymało czterech doktorantów:

Nagroda II stopnia: Michał Kędra, ks. Dominik Kiełb, Paulina Lewandowska;

Nagroda IV stopnia: Marcin Rycek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom!

Ogłoszenie naborów w programach Bekker NAWA oraz Ulam NAWA

Program Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Bekker  NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera). Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich, zaś doktorantom na realizację części kształcenia. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Termin naboru wniosków upływa 25 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Osoby do kontaktu w sprawach programu:

Pani Agnieszka Kawka, e-mail: agnieszka.kawka@nawa.gov.pl + 48 22 390 35 83

Pani Agnieszka Chmiel, e-mail: agnieszka.chmiel@nawa.gov.pl + 48 22 390-35-55

 

Informacje o programie Ulam NAWA

Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama). Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

·       prowadzenie badań naukowych;

·       odbycie stażu podoktorskiego;

·       pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;

·       jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., a nie później niż 1 października 2022 r.

Termin naboru wniosków upływa 15 czerwca 2021

Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Osobą do kontaktu w sprawach programu im. Ulama NAWA jest Pani dr Magdalena Kowalczyk, e-mail: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl; + 48 22 390-35-72 

 

Link do wpisu ogłaszającego programy Bekker NAWA i Ulam NAWA na profilu NAWA na Facebooku: https://www.facebook.com/NarodowaAgencjaWymianyAkademickiej/photos/a.207932819932850/811781326214660/

 

Linki do wpisów ogłaszających programy Bekker NAWA i Ulam NAWA na profilu NAWA na Twitterze:

Post w języku polskim:

https://twitter.com/NAWA_Poland/status/1375050035063353350

Post w języku angielskim:

https://twitter.com/NAWA_Poland/status/1375051295581687811

Rekrutacja w trybie on-line

Szanowni Kandydaci,

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej KUL odbędzie się on-line, za pomocą platformy Teams. Osoby dopuszczone do rozmowy zostaną poinformowane drogą elektroniczną o dniu i godzinie rozmowy.

Życzymy powodzenia!

Kurs przygotowawczy i egzamin z języka angielskiego B2 - możliwość zdobycia certyfikatu na potrzeby rekrutacji do Szkoły Doktorskiej KUL

Szanowni Państwo!

Odpowiadając na Państwa prośby, dotyczące możliwości uzyskania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2, stanowiącego jeden z dokumentów niezbędnych przy rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, uprzejmie informuję, że w dniu 4 września 2020 Akademickie Centrum Językowe przy Fundacji Rozwoju KUL przeprowadzi egzamin dla osób, które takiego dokumentu nie posiadają.

Zapisy trwają do dnia 31 sierpnia 2020

Więcej informacji można uzyskać tutaj oraz w sekretariacie SPNJO (226 GG; 445 42 29; spnjo@kul.pl) 

Kontakt

  Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, pokój CN-013 (parter)
20-950 Lublin
tel.: 81 445 41 89, 81 445 41 29
e-mail: phd@kul.pl

Obsługa interesantów w godz. Poniedziałek-Wtorek-Środa-Piątek  10-13.00 ( CN013 ), Czwartek (Zamknięte)