Szkoła Doktorska KUL prowadzi kształcenie w następujących dyscyplinach:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o sztuce,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • prawo kanoniczne,
 • psychologia,
 • nauki teologiczne.

Regulamin Szkoły Doktorskiej KUL

Dyrektor:
Prof. dr hab. Mariola Łaguna

Rada Szkoły:

Dr hab. Leszek Adamowicz
Dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Dr hab. Michał Domagała
Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
Prof. dr hab. Mariola Łaguna
Prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
Dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
Prof. dr hab. Rafał Wnuk

Sekretarz:

Mgr Agata Tymicka

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL

 

Zakończyła się rekrutacja na rok akademicki 2019/2020
Pierwsza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL cieszyła się dużym zainteresowaniem potencjalnych kandydatów nie tylko z Polski, ale także z Włoch, Ukrainy, Białorusi, a nawet z Nigerii, Ghany, Indonezji i Tajlandii. Wysokie wymagania postawione kandydatom sprawiły, że finalna lista osób, które spełniły warunki wstępne i przystąpiły do procesu rekrutacji, była znacznie krótsza niż lista osób, które wstępnie zarejestrowały swoje zgłoszenia. Kandydaci musieli nie tylko przygotować opis projektu planowanej rozprawy doktorskiej, przedstawić dotychczasowe osiągnięcia publikacyjne i grantowe, ale także odbyć rozmowę kwalifikacyjną oraz uzyskać zgodę potencjalnego promotora. Również promotorzy musieli wykazywać osiągnięcia naukowe i doświadczenie w realizacji grantów. Rozmowy kwalifikacyjne odbywały się w 5 językach kongresowych: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim, co było sporym wyzwaniem dla kandydatów. Mieli nie tylko przestawić swój projekt badawczy, ale także odpowiedzieć na pytania komisji, radząc sobie z tremą i językiem obcym. Wymagane było także potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2. Wieloetapowy proces rekrutacji, odbywający się we wrześniu, pozwolił wyłonić listę 33 najlepszych kandydatów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej KUL.

Informacje na temat rekrutacji: http://kandydat.kul.pl/doktoranckie/

Program

 

Unikalny program kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL odwołuje się do metafory świątyni opartej na czterech kolumnach.

Kolumna 1. Kompetencje akademickie

Kolumna 2. Upowszechnianie wiedzy

Kolumna 3. Kompetencje metodologiczne

Kolumna 4. Kompetencje specjalistyczne

Te cztery kolumny stanowią podstawę dla dążenia do prawdy i dzielenia się nią z innymi. Szczerze dążąc do prawdy poznajemy Prawdę wiekuistą.

W konstrukcji każdej kolumny można wyodrębnić trzy części, każdej z nich odpowiada specyficzny rodzaj zajęć:

a. baza – zajęcia obowiązkowe, wspólne dla wszystkich doktorantów,

b. trzon – zajęcia do wyboru, w tym interdyscyplinarne

c. kapitel – aktywność własna doktoranta.

Tak, jak na takiej samej bazie mogą być budowane różne trzony i kapitele, tak duży wybór różnych zajęć i form aktywności pozwala na zindywidualizowanie programu, stosownie do potrzeb doktoranta.

Zajęcia realizowane są w dwóch ścieżkach językowych: polskiej i angielskiej.

Kontakt

Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, pokój GG-138
20-950 Lublin
tel.: +48 – 81 445 41 38
e-mail: phd@kul.pl