Szkoła Doktorska KUL prowadzi kształcenie w następujących dyscyplinach:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o sztuce,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • prawo kanoniczne,
 • psychologia,
 • nauki teologiczne.

Regulamin Szkoły Doktorskiej KUL
http://kandydat.kul.pl/wp-content/uploads/2019/06/Regulamin-Szkoly-Doktorskiej.pdf

Zarząd Szkoły Doktorskiej KUL
Dyrektor: prof. dr hab. Mariola Łaguna

Rada Szkoły:

Dr hab. Leszek Adamowicz
Dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Dr hab. Michał Domagała
Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
Prof. dr hab. Mariola Łaguna
Prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
Dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
Prof. dr hab. Rafał Wnuk

Sekretarz: mgr Agata Tymicka

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL

Zakończyła się rekrutacja na rok akademicki 2019/2020.

Pierwsza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL cieszyła się dużym zainteresowaniem potencjalnych kandydatów nie tylko z Polski, ale także z Włoch, Ukrainy, Białorusi, a nawet z Nigerii, Ghany, Indonezji i Tajlandii. Wysokie wymagania postawione kandydatom sprawiły, że finalna lista osób, które spełniły warunki wstępne i przystąpiły do procesu rekrutacji, była znacznie krótsza niż lista osób, które wstępnie zarejestrowały swoje zgłoszenia.

Kandydaci musieli nie tylko przygotować opis projektu planowanej rozprawy doktorskiej, przedstawić dotychczasowe osiągnięcia publikacyjne i grantowe, ale także odbyć rozmowę kwalifikacyjną oraz uzyskać zgodę potencjalnego promotora. Również promotorzy musieli wykazywać osiągnięcia naukowe i doświadczenie w realizacji grantów.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywały się w 5 językach kongresowych: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim, co było sporym wyzwaniem dla kandydatów. Mieli nie tylko przestawić swój projekt badawczy, ale także odpowiedzieć na pytania komisji, radząc sobie z tremą i językiem obcym. Wymagane było także potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2.

Wieloetapowy proces rekrutacji, odbywający się we wrześniu, pozwolił wyłonić listę 33 najlepszych kandydatów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej KUL.

Informacje na temat rekrutacji: http://kandydat.kul.pl/doktoranckie/

Kontakt

Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, pokój GG-138
20-950 Lublin
tel.: +48 – 81 445 41 38
e-mail: phd@kul.pl