Lista kandydatów na promotorów w roku akademickim 2021/22

spełniających wymagania Regulaminu Szkoły Doktorskiej KUL – lista będzie aktualizowana.

Kontakt

Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, pokój CN-012
20-950 Lublin
tel.: +48 – 81 445 41 38; +48 – 81 445 41 39
e-mail: phd@kul.pl

Od 27.03.21 Sekretariat  pracuje w trybie zdalnym. Szczegóły w “Aktualnościach”