Lista kandydatów na promotorów w roku akademickim 2020/21

spełniających wymagania Regulaminu Szkoły Doktorskiej KUL – lista będzie aktualizowana.

Kontakt

Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, pokój CN-012
20-950 Lublin
tel.: +48 – 81 445 41 38; +48 – 81 445 41 39 
e-mail: phd@kul.pl

Sekretariat czynny w godzinach 9.00-14.00